EN NL

Ontwerpen

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op ontwerpen, opgevat als gedocumenteerde en wetenschappelijke beargumenteerde proposities, (in tekst, gevisualiseerd, tastbaar gemaakt of in de vorm van simulaties) die controleerbaar, kritiseerbaar en weerlegbaar zijn. Een ontwerp is er op gericht op systematische wijze oplossingen te bedenken en ontwikkelen, op uiteenlopende domeinen, van architectuur en restauratiewetenschap tot pedagogiek en sociologie, gericht op interventies en de effecten daarvan.

 

Toelichting

Ontwerpen laten zich (nog) niet gemakkelijk waarderen. De waarde en relevantie in de wetenschappelijk communicatie zullen derhalve in het narratief met argumenten moeten worden onderbouwd.

Een deel van de ontwerpen heeft een hybride karakter: zij richten zich niet alleen op vakgenoten, maar ook op een maatschappelijk publiek.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter
  • complexiteit en omvang
  • bereik/toepasbaarheid
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging