EN NL

Gebruik van voorzieningen door maatschappelijke partijen

Omschrijving

Deze indicator richt zich op de mate waarin voorzieningen, inclusief digitale infrastructuren en databases, tools en ontwerpen, voortkomend uit onderzoek, gebruikt worden door maatschappelijke partijen.

 

Toelichting

Het betreft hier het gebruik door maatschappelijke groepen van faciliteiten die voortvloeien uit wetenschappelijk onderzoek of waaraan wetenschappelijk onderzoek ten grondslag ligt. We denken hierbij dan het gebruik van tools, software, databases, archieven en collecties.

Voor de definities van de verschillende producten (databases, digitale infrastructuren, tools, software, apps, ontwerpen) wordt verwezen naar de indicatoren in cel 4 Producten voor maatschappelijke doelgroepen.

 

Bruikbaarheid

Mits voldoende geregistreerd, is deze indicator groep goed te gebruiken. Gebruik van de databases, infrastructuur, apps en tools kan blijken uit overeenkomsten met maatschappelijke organisaties, registratie van gebruik of gebruikers (aantallen downloads, registraties, logins), of vermelding in publicaties, verslagen en handelingen, op websites en andere algemene communicatiekanalen.