EN NL

Films, documentaires en tentoonstellingen voor een algemeen publiek

Omschrijving

Een film, documentaire, tentoonstelling of andersoortig audio-visueel product, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en gericht op het gebruik door een algemeen publiek van geïnteresseerden, gemaakt door een of meer onderzoekers, dan wel waaraan de onderzoeker(s) een aantoonbare bijdrage heeft geleverd.

 

Toelichting

Deze indicator heeft betrekking op films, documentaires en tentoonstellingen die primair gericht zijn op een algemeen publiek van belangstellenden. In alle gevallen gaat het om producten gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, gepresenteerd en/of gecommuniceerd in een omgeving of via een kanaal welke toegankelijk is voor bredere maatschappelijke groepen. Voorbeelden zijn populair-wetenschappelijke audiovisuele producten voor televisie of internet, of voor publieke vertoning, waarbij onderzoekers bijvoorbeeld zijn opgetreden als regisseur, tekstschrijver of wetenschappelijk adviseur.

 

Films, documentaires en tentoonstellingen kunnen een hybride karakter hebben: zij richten zich niet alleen op vakgenoten, maar ook op een professioneel en/of algemeen maatschappelijk publiek. Indien dit aantoonbaar het geval is, zijn deze resultaten opgenomen onder de indicatoren in Cel 1 Producten voor onderzoekers. Ze kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter
  • complexiteit
  • bereik/toepasbaarheid
  • belang en reputatie van het kanaal
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging