EN NL

Erkenning door onderzoekers

Erkenning van wetenschappelijke kwaliteit, toegekend aan individuele leden of (delen van de) onderzoekseenheden, op grond van het oordeel van collega-onderzoekers.

 

Indicatoren

 

Bewijzen van erkenning door maatschappelijke instellingen (subsidies, prijzen, lidmaatschap van belangrijke adviesorganen, bijzondere leerstoelen etc.) vallen binnen het bereik van indicatoren in de categorie van cel 6 van het SEP, Erkenning door maatschappelijke doelgroepen (Cel 6).

 

Het aantal manieren om vorm te geven aan bewijzen van erkenning door onderzoekers is in beginsel legio, terwijl de precieze betekenis vaak moeilijk te bepalen is. Zo kan onder de noemer “toegekende subsidies aan projecten” heel veel schuil gaan, zolang niet helder is welke precies de rol en het aandeel van verschillende deelnemers zijn. Om iets te kunnen zeggen over onderscheidende kwaliteit zullen sommige indicatoren in hun definities dus beperkend moeten zijn, terwijl de regels voor het gebruik een hiërarchie impliceren. Ten slotte zegt een ERC-grant meer over erkende kwaliteit dan een KIEM-subsidie en het lidmaatschap van een Gebiedsbestuur of de KNAW meer dan een adviseurschap van een intern onderzoeksproject.