EN NL

Verwijzingen naar artikelen, boeken en andere producten

Omschrijving

Verwijzingen zijn expliciete referenties in wetenschappelijke literatuur (boeken, bundels, tijdschriften, wetenschappelijke fora) naar producten of uitkomsten van onderzoek.

 

Toelichting

Verwijzingen, in de zin van referenties kunnen worden opgevat als sporen van gebruik en dus invloed op collega onderzoekers. Ze komen voor als voet- of eindnoten in boeken, bundels en tijdschriften, en op wetenschappelijke fora als substantiële ondersteuning van een wetenschappelijk betoog.

 

Voor een beperkt deel van de geesteswetenschappelijke literatuur is het mogelijk om referenties volgens gestandaardiseerde methoden te analyseren in de vorm van citatieanalyses (zie kader). Voor andere gebieden is dat niet of in mindere mate mogelijk en zullen referenties moeten worden beredeneerd als onderdeel van het narratief.

 

 

Bruikbaarheid

Referenties kunnen in het narratief worden opgevoerd als beredeneerd bewijs van gebruik door onderzoekers.

 

Status

Beredeneerde indicator, als onderdeel van narratief; in sommige domeinen gestandaardiseerd (zie kader).

 

 

Citatieanalyse als gestandaardiseerde methode

 

Indien de literatuur waarin de referenties voorkomen op systematische wijze wordt bijgehouden in databases zoals Web of Science, Scopus en Google Scholar kan ook gebruik gemaakt worden van citatieanalyse. Dit geldt voor een klein deel van de geesteswetenschappen, met name de meeste delen van taalwetenschap, en voor (sub) domeinen met een meer sociaal wetenschappelijke oriëntatie. Zie hier voor de uitgebreidere toelichting

 

Bijzonder gebruik van citatieanalyse:

  • Citatieanalyses vergen veel aandacht voor vergelijkbaarheid van onderzoekseenheden. Uitgangspunt dient te zijn de vergelijking met eenheden werkend in hetzelfde domein.
  • Hybride publicaties: Verwijzingen gevonden met bijvoorbeeld Google Scholar kunnen nuttig zijn als indicatie van gebruik bij hybride publicaties. Dit is facultatief. Het aantal verwijzingen is daarbij niet van groot belang, en dient slechts als indicatie van gebruik in het wetenschappelijk domein, te onderscheiden van gebruik door maatschappelijke doelgroepen. Lees meer bij Hybride Publicaties
  • Voor meer informatie over citatietellingen en de van tellingen afgeleide indicatoren zoals de H-index, lees meer bij Bibliometrische hulpmiddelen.