EN NL

Het Landelijk Autorisatiepanel

Het Landelijk Autorisatiepanel is ingesteld door het Samenwerkingsverband QRiH (DLG, DWG, DGO en KNAW) op 15 juni 2017. Het panel bestaat uit negen vooraanstaande onderzoekers uit de diverse domeinen van de geesteswetenschappen, en zijn benoemd voor 5 jaar.

 

De taak van het Landelijk Autorisatiepanel is de jaarlijkse vaststelling van het QRiH instrument, op advies van de Domeinpanels. Het panel stelt ook de Domeinpanels in, op voordracht van de landelijke onderzoeksscholen die deelnemen aan het Samenwerkingsverband QRiH, en ziet toe op de werkzaamheden van de Domeinpanels en hun adviezen. Tenslotte is het Landelijk Autorisatiepanel verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het instrument QRiH. Het Landelijk Autorisatiepanel streeft naar beslissingen genomen in consensus.

 

Leden

  1. Remieg Aerts , hoogleraar Nederlandse Geschiedenis UvA (eerder RU, RUG).
  2. Jan Paul Crielaard, hoogleraar Mediterrane Pre- en Protohistorische Archaeologie, VU.
  3. Jan Willem van Henten, hoogleraar Religiewetenschappen, in het bijzonder Jodendom en christendom in de oudheid, UvA.
  4. Susanne Janssen, hoogleraar Sociologie van Media en Cultuur, EUR.
  5. Leo Lucassen, hoogleraar Globale Arbeids- en Migratiegeschiedenis, Universiteit Leiden, en hoofd onderzoek van het IISG
  6. Barend van der Meulen, hoogleraar Evidence for Science Policy, Universiteit Leiden, en hoofd onderzoek van het Rathenau Instituut.
  7. Rene van Woudenberg, hoogleraar Epistemologie en Metafysica, VU.

 Het Landelijk Autorisatiepanel werkt conform het reglement vastgesteld door DLG, DGO, DWB en de KNAW. (PDF)