EN NL

Lampas als hybride

Lampas is een typisch hybride publicatie, belangrijk voor de intellectuele kennisoverdracht in het Nederlands in het brede vakgebied van de Altertumswissenschaft. De artikelen geven de actuele stand van zaken in het veld weer en zijn vaak ook originele wetenschappelijke bijdragen van de hand van Nederlandse geleerden. Een enkele publicatie verschijnt in het Engels. Om een voorbeeld te geven: vlak na de ontdekking en eerste tekstpublicatie van ‘de Nieuwe Sappho’ (2014) werd het eerste wetenschappelijke artikel over dat nieuwe gedicht in Lampas gepubliceerd, in het Nederlands, met een Engelse abstract. Het artikel wordt nu al ruim geciteerd.

 

Lampas  is een tijdschrift voor alle professionele classici, d.w.z. zowel diegenen die werkzaam zijn aan de universiteit als in het voortgezet onderwijs. Het slaat bruggen tussen de wetenschappelijke beoefening van de Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, filosofie, geschiedenis, archeologie en receptiegeschiedenis enerzijds en de lespraktijk van de vakken Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur aan de gymnasiumopleidingen anderzijds.

 

Het is speciaal met dit doel opgericht vlak na de invoering van de Mammoetwet (1968): de eindexamens veranderden toen drastisch en de samenwerking tussen universiteiten en voortgezet onderwijs werd op een nieuwe leest geschoeid. Tegenwoordig verschijnen er geregeld themanummers naar aanleiding van de jaarlijks verschillende stof van de eindexamens. Maar er zijn ook nummers met losse artikelen over auteurs en onderwerpen die als achtergrond kunnen dienen bij de lespraktijk en die classici met verschillende subdisciplines op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen in andere subdisciplines. Daarnaast bevat Lampas een didactische rubriek, waarin vaak voor de lespraktijk geannoteerde teksten verschijnen, en een rubriek Signalementen, waarin boeken worden besproken die overzicht bieden over een wetenschappelijk vakgebied.