EN NL

Boeken, Bronnenpublicaties, Tentoonstellingscatalogi

Omschrijving

Een monografie, door een auteur of meerdere auteurs geschreven, over een bepaald thema of idee, en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, dan wel een kritische bronnenuitgave of catalogus bij een uitgeverij of museum die van groot belang wordt geacht voor de communicatie tussen wetenschappers.

 

Toelichting

De waardering van boeken, bronnenpublicatie en catalogi is bepaald door de geautoriseerde lijst van uitgeverijen die van groot belang worden geacht voor de communicatie met collega-onderzoekers, zowel binnen het eigen specialisme als bredere gemeenschap van onderzoekers. Deze lijsten zijn vastgesteld door het Landelijk Autorisatiepanel op voordracht van de Domeinpanels.

Een deel van de publicaties in deze categorie heeft een hybride karakter: zij verschijnen bij uitgeverijen die zich niet alleen richten op vakgenoten, maar ook op een maatschappelijk publiek. Deze publicaties vallen derhalve binnen deze geautoriseerde categorie.

Boeken en bronnenpublicaties die zijn gepubliceerd via uitgeverijen die niet zijn opgenomen in de door het Landelijk Autorisatiepanel vastgestelde lijsten – omdat het b.v. gaat om een specifiek taal- of regiodomein - kunnen bij de evaluatie worden betrokken in het narratief. Om het belang van deze publicatiekanalen te onderstrepen kan b.v. gebruik worden gemaakt van andere instrumenten, zoals de Vlaamse of Noorse lijsten of ERiH+

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is op alle onderzoeksdomeinen binnen de geesteswetenschappen te operationaliseren met behulp van de Lijsten onder Hulpmiddelen.

 

Status

Geautoriseerde indicator