EN NL

Artikelen en review-artikelen in tijdschriften

Omschrijving

Een artikel, door een auteur of meerdere auteurs geschreven, over een bepaald thema of idee, en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, in een tijdschrift dat van groot belang wordt geacht voor de communicatie tussen wetenschappers.

Hiertoe behoren ook review-artikelen, opgevat als beargumenteerde besprekingen waarin vaak meerdere producten van wetenschappelijk onderzoek, zoals boeken, bundels, tentoonstellingen, in een bredere context worden geplaatst, met verwijzing naar andere producten.

 

Toelichting

De waardering van de artikelen in deze categorie is bepaald door de geautoriseerde lijst van tijdschriften die van groot belang worden geacht voor de communicatie met collega-onderzoekers, zowel binnen het eigen specialisme als bredere gemeenschap van onderzoekers. Deze lijsten zijn vastgesteld door het Gezaghebbend Panel op voordracht van de Domeinpanels.

Een deel van de artikelen in deze categorie heeft een hybride karakter: artikelen die verschijnen in tijdschriften die zich niet alleen richten op vakgenoten, maar ook op een maatschappelijk publiek. Deze tijdschriften vallen derhalve binnen deze geautoriseerde categorie.

Artikelen die zijn gepubliceerd in tijdschriften die niet zijn opgenomen in de door het Landelijk Autorisatiepanel vastgestelde lijsten – omdat het b.v. gaat om een specifiek taal- of regiodomein - kunnen bij de evaluatie worden betrokken in het narratief. Om het belang van deze publicatiekanalen te onderstrepen kan b.v. gebruik worden gemaakt van andere instrumenten, zoals de Vlaamse, Noorse en ERIH+ lijsten

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is op alle onderzoeksdomeinen binnen de geesteswetenschappen te operationaliseren met behulp van de Lijsten onder Hulpmiddelen.

 

Status

Geautoriseerde indicator