EN NL

Producten voor onderzoekers

Producten gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek die primair zijn gericht op collega-onderzoekers in het eigen vakgebied en/of andere vakgebieden, inclusief die in een interdisciplinair onderzoeksveld.

Research products for peers zijn gericht op collega-onderzoekers en kunnen worden onderverdeeld twee categorieën: producten die zich laten beoordelen aan de hand van geautoriseerde indicatoren en producten die kunnen worden gewaardeerd met behulp van beredeneerde indicatoren.

 

Geautoriseerde indicatoren

 

Beredeneerde indicatoren

 

Nota bene

Dissertaties worden conform het SEP elders in het zelfevaluatierapport opgevoerd. Dissertatie uitgegeven als boek of artikel(en) bij een uitgeverij of tijdschrift opgenomen in de door het Landelijk Autorisatiepanel vastgestelde lijsten, kunnen ook worden opgenomen in deze categorie producten.