EN NL

Besprekingen (reviews)

Omschrijving

Besprekingen zijn zelfstandige beargumenteerde verhandelingen over substantiële uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek (bijv. van boeken, bundels, tentoonstellingen en andere uitkomsten van onderzoek), gepubliceerd in wetenschappelijke literatuur.

 

Toelichting

Een bespreking is de beschouwing van de uitkomst van onderzoek. Het onderwerp van de bespreking is een concrete uitkomst van onderzoek zoals een monografie, een bundel, een tentoonstelling (catalogus) of artefact van onderzoek. Ook dissertaties kunnen besproken worden. Besprekingen komen voor in (gespecialiseerde) review tijdschriften en tijdschriften met aparte review rubrieken. Signaleringen maken geen deel uit van deze indicator.

Besprekingen die zijn gepubliceerd in tijdschriften die niet zijn opgenomen in de door het Landelijk Autorisatiepanel vastgestelde lijsten – omdat het b.v. gaat om een specifiek taal- of regiodomein - kunnen bij de evaluatie worden betrokken in het narratief. Om het belang van deze publicatiekanalen te onderstrepen kan b.v. gebruik worden gemaakt van andere instrumenten, zoals de Vlaamse, Noorse of ERIH+ lijsten

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is op alle onderzoeksdomeinen binnen de geesteswetenschappen te operationaliseren met behulp van de Lijsten onder Hulpmiddelen.

 

Status

Geautoriseerde indicator