EN NL

Subsidies grote onderzoeksprojecten

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op gelden toegekend voor onderzoeksprojecten in Horizon 2020, Zwaartekracht en NWO-Groot, waarin onderzoekers van de onderzoekseenheid optreden als principal applicant/investigator cq penvoerder.

 

Toelichting

Het gaat bij deze categorie om toegekende gelden voor grote onderzoeksprojecten in Horizon 2020, Zwaartekracht en NWO-Groot, waarin onderzoekers van de onderzoekseenheid als principal applicant/investigator cq penvoerder optreden. Alle overige projecten zijn onder te brengen in de categorie Subsidies – beredeneerd. 

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is vrij eenvoudig bruikbaar. Wel dient aan de volgende eisen worden voldaan:

  1. leden van de onderzoekseenheid dienen op te treden als principal applicant/investigator of penvoerder;
  2. er moet worden aangegeven wat het totale budget van het project is, en welk deel van het budget dat daadwerkelijk bij de onderzoekseenheid terecht komt en aan het project wordt besteed;
  3. in deze categorie kunnen uitsluitend worden opgevoerd toegekende gelden die zijn toegekend en/of projecten die worden uitgevoerd in (een deel van) de periode waarover de evaluatie plaatsvindt. Niet opgenomen worden subsidies waarvan de officiële looptijd bij het ingaan van de beoordelingsperiode is verstreken.

Status

Geautoriseerd