EN NL

SEP zelfevaluatie

QRiH volgt nauwgezet het SEP protocol, met één wijziging: de zelfevaluatie heeft de vorm van een narratief, waarin de inspanningen en de resultaten van het onderzoek in samenhang beschreven kunnen worden.

 

Hieronder zijn de kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren gedefinieerd en uitgewerkt. De indicatoren zijn onderscheiden naar geautoriseerd (zoals bepaald door de panels) en beredeneerd (te omschrijven en te beargumenteren door de opstellers van de zelf-evaluatie). Zie de handleiding (PDF) voor een uitleg over de narratieve vorm van het zelfevaluatierapport en lees bij hulpmiddelen verder over de structuur van de zelfevaluatie en voor de uitwerking ervan het Format voor zelfevaluatierapporten (PDF) en de voorbeelden.

 

 

SEP indicatoren:

Producten voor Peers Maatschappelijke producten Gebruik door peers Maatschappelijk gebruik Erkenning door peers Maatschappelijke erkenning