EN NL

Onderzoekscultuur Wetenschaps en Technologie Studies

Domein

Het domein van wetenschaps-, technologie- en innovatiestudies (Science, Technology and Innovation Studies, STIS) bestrijkt een zeer divers interdisciplinair terrein. Er zijn vele verbanden met andere domeinen zoals sociologie, wijsbegeerte, geschiedenis en bibliometrie. Daarnaast werken onderzoekers vaak samen met onderzoekers uit andere domeinen buiten de sociale en geesteswetenschappen, zoals de medische wetenschappen, nanotechnologie of milieukunde. STIS kent diverse theoretische benaderingen en onderzoekstradities, waarbij verschillende tekstuele, historische en sociaal-wetenschappelijke methoden worden gehanteerd. Het onderzoeksdomein is in Nederland georganiseerd in onderzoekschool WTMC.

 

Publieken

STIS is internationaal georienteerd. Daarnaast zijn er nauwe banden met beroepspraktijken en het Nederlandse publieke debat over wetenschappelijke en technologische kwesties. Er zijn onder andere banden met beleidsadvisering, de medische beroepspraktijk en (wetenschaps)musea. Deze connecties krijgen vorm door middel van beleidsadvisering, expertbijdragen aan politieke discussies, boeken, bijdragen in tijdschriften en bundels, blogs en deelname aan publieke debatten.

 

Producten en communicatie

  • Academische publicaties verschijnen zowel in de vorm van boeken en bijdragen in bundels als in de vorm van artikelen in nationale en internationale tijdschriften. Veel van de producten hebben een hybride karakter, gericht op zowel academische als breed geïnteresseerde algemene publieken.
  • Engels is de voertaal in internationale publicaties. Daarnaast wordt regelmatig gepubliceerd in het Nederlands. Dat geldt onder meer voor hybride publicaties die zowel op een professioneel of academisch als algemeen publiek zijn gericht.
  • Reviewprocessen zijn van groot belang bij internationale publicaties, meestal in de vorm van peer review. Daarnaast spelen andere vormen van review zoals redactionele review, expert review door maatschappelijke partners een rol.

 

Processen en strategieën

  • Communicatie met professionals en vooral een breed geïnteresseerd publiek is van groot belang. Dit vindt plaats in de vorm van hybride (boek) publicaties, deelname aan publieke debatten, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media en blogs, naast beleidsadviezen en rapporten.
  • Onderzoekers in STIS publiceren “single authored” zowel als “multiple authored”.

 

Domein specifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie.

Hybride boeken, beleidsadvies, deelname aan publieke debatten en blogs, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en kranten, catalogi en tentoonstellingen.

 

Toepasbaarheid van indicatoren voor producten.

Het panel van WTMC heeft diverse publicatiekanalen voor tijdschrift en boekpublicaties geautoriseerd. Vanwege het interdisciplinaire karakter van STIS zijn indicatoren die geautoriseerd zijn door andere panels zijn mede relevant voor dit domein. Naar de lijsten

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning.

STIS-onderzoek wordt veel gepubliceerd in geïndexeerde tijdschriften. Bibliometrische indicatoren zijn daardoor mogelijk bruikbaar mits voor de betreffende deelgebieden van het onderzoek de publicatiekanalen representatief worden geïndexeerd.