EN NL

Onderzoekscultuur Theologie en Religiestudies

Domein

Theologie en Religiestudies is een interdisciplinair domein dat een groot aantal academische subdisciplines bestrijkt, waaronder (godsdienst)wijsbegeerte, geschiedenis, sociologie, antropologie, psychologie en delen van de letterkunde. Daarin worden verschillende religieuze en filosofische tradities bestudeerd, gebruikmakend van historische, literaire, systematische en empirische methoden, zowel vanuit een ‘insider’s perspective’ als door het bestuderen van religie en levensbeschouwing als sociaal, historisch en cultureel fenomeen. In Nederland is het domein georganiseerd in onderzoekschool NOSTER.

 

Publieken

Theologie en Religiestudies in Nederland is internationaal georiënteerd. Daarnaast zijn er nauwe banden met beroepspraktijken in de praktische theologie, ethiek en de publieke theologie. Beroepsgemeenschappen en geïnteresseerde algemene publieken worden aangesproken via afzonderlijke vakbladen en publiekstijdschriften [popular journals] en met boeken over religieuze ontwikkelingen, theologische kwesties en normatieve en ethische vragen.

 

Producten en communicatie

  • Academische publicaties verschijnen zeer vaak in de vorm van boeken en (bijdragen aan) bundels, en zowel in Nederlandse als in internationale tijdschriften. In empirisch onderzoek komen, in aansluiting bij de sociale wetenschappen, co-publicaties voor.
  • Engels is meestal de voertaal in internationale publicaties. Veel publicaties verschijnen echter ook in het Nederlands. Dat geldt onder meer voor hybride publicaties die zowel op een professioneel of academisch als algemeen publiek zijn gericht. Andere relevante talen voor publicatie zijn Duits, Frans en Italiaans.
  • Reviewprocessen zijn van belang bij internationale publicaties, vaak in de vorm van redactionele review.

 

Processen en strategieën

  • Samenwerking en communicatie met professionals.
  • De meest voorkomende publicatie vorm voor auteurs is “single authored publication”.

 

Domeinspecifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie

Bijdragen aan theologische, levensbeschouwelijke en ethische (beroeps)praktijken.

 

Toepasbaarheid van indicatoren voor producten.

Het panel van NOSTER heeft per doelgroep diverse publicatiekanalen voor tijdschrift en boek publicaties geautoriseerd. Indicatoren die geautoriseerd zijn door andere panels zijn mede relevant voor dit domein, vanwege het multidisciplinaire karakter er van. Naar de lijsten

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning

Bibliometrische indicatoren zoals citatieanalyses zijn niet bruikbaar, ook niet als deze gebaseerd zijn op Google Scholar, omdat veel publicatiekanalen niet worden geïndexeerd en de referentie praktijken te divers zijn.