EN NL

Onderzoekscultuur Gender Studies

Domein

Het domein van gender studies bestrijkt zeer diverse terreinen van interdisciplinair onderzoek, gericht op gender en feminisme. Benaderingen uit literatuurwetenschap, kunstgeschiedenis, media studies, postkoloniale studies, filosofie en een breed scala aan sociale wetenschappen worden ingezet om hedendaagse maar ook historische fenomenen met betrekking tot gender en feminisme te bestuderen. De verbanden met andere domeinen worden actief onderhouden, zodat de onderzoekscultuur van gender studies naast specifieke eigenschappen ook sterke overeenkomsten toont met deze andere domeinen. Gender studies kenmerkt zich door diversiteit in theoretische benaderingen en onderzoekstradities en een grote mate van betrokkenheid bij hedendaagse debatten en ontwikkelingen. Als netwerk is onderzoeksschool NOG verantwoordelijk voor promotie opleidingen en communicatie in het onderzoeksdomein.

 

Publieken

Gender studies is zeer internationaal georiënteerd, en daarnaast nauw gerelateerd aan Nederlandse debatten en praktijken aangaande gender en feminisme. Met Nederlandse publieken bestaat levendige interactie en communicatie. Deze krijgt vorm door middel van boeken, bijdragen in tijdschriften en bundels, blogs en deelname aan publieke debatten.

 

Producten en communicatie

  • Academische publicaties verschijnen veelal in de vorm van boeken en bijdragen in bundels, en daarnaast in de vorm van artikelen in nationale en internationale tijdschriften. Veel van de producten hebben een hybride karakter, gericht op zowel academische als breed geïnteresseerde algemene publieken.
  • Nederlandstalige publicaties maken in belangrijke mate deel uit van het onderzoek. In internationale publicaties is Engels de meest voorkomende taal. Andere veel voorkomende talen zijn Duits, Frans, Spaans en Italiaans.
  • Review processen zijn van belang bij nationale en internationale publicaties, vaak in de vorm van redactionele review maar ook door middel van peer review. Dit geldt voor artikelen in tijdschriften, voor bijdragen in bundels en voor boeken.

 

Processen en strategieën

  • Communicatie met professionals en vooral een breed geïnteresseerd publiek is van groot belang. Dit vindt plaats in de vorm van hybride (boek) publicaties, en deelname aan publieke debatten, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media en blogs.
  • De meest voorkomende publicatie vorm voor auteurs is “single authored publication”. Dit geldt in het bijzonder voor boeken (monografieën), die een grotere productietijd vergen.

 

Domein specifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie.

Hybride boeken, deelname aan publieke debatten en blogs, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media.

Toepasbaarheid van indicatoren voor producten.

Het panel van NOG heeft per doelgroep diverse publicatiekanalen voor tijdschrift en boek publicaties geautoriseerd. Indicatoren die geautoriseerd zijn door andere panels zijn mede relevant voor dit domein, vanwege het multidisciplinaire karakter er van. Naar de lijsten

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning.

Bibliometrische indicatoren zoals citatieanalyses zijn niet bruikbaar, ook niet als deze gebaseerd zijn op Google Scholar, omdat veel publicatiekanalen niet worden geïndexeerd en de referentiepraktijken te divers zijn.