EN NL

Onderzoekscultuur Cultuur Studies

Domein

Het domein van cultuur studies omvat het brede terrein van hedendaagse cultuur, wat bestudeerd wordt vanuit een breed geesteswetenschappelijk perspectief. Cultuur studies is bij uitstek interdisciplinair gericht, waarbij diverse disciplinaire benaderingen gecombineerd worden, zoals vanuit antropologisch, literatuur wetenschappelijk, (cultuur) historisch, filosofisch, religie wetenschappelijk en sociaal wetenschappelijk perspectief. Ook zijn er nadrukkelijke verbanden met andere interdisciplinaire domeinen zoals media studies en urban studies. De verbanden met deze domeinen worden actief onderhouden, zodat de onderzoekscultuur van cultuur studies ook sterke overeenkomsten toont met deze andere domeinen. Cultuur studies kenmerkt zich door diversiteit in theoretische benaderingen en onderzoekstradities. Als netwerk is onderzoeksschool NICA verantwoordelijk voor promotie opleidingen en communicatie in het onderzoeksdomein.

 

Publieken

Cultuur studies is internationaal georiënteerd wat niet alleen blijkt uit publicaties maar ook uit intensieve internationale samenwerkingsverbanden. De belangstelling voor het onderzoek in dit domein is tevens ook niet-universitair van aard, wat onder meer blijkt uit de belangstelling voor uitkomsten van onderzoek door zowel academisch onderzoekers als brede academisch geinteresseerde publieken. Deze krijgt vorm door middel van boeken, bijdragen in tijdschriften en bundels, blogs en deelname aan publieke debatten, maar ook door andere publicaties.

 

Producten en communicatie

  • Academische publicaties verschijnen veelal in de vorm van artikelen in internationale tijdschriften. Daarnaast verschijnen er boeken en bijdragen in bundels, en artikelen in nationale tijdschriften. Veel van de produkten hebben een hybride karakter, gericht op zowel academische als breed geïnteresseerde algemene publieken.
  • Nederlandstalige publicaties maken in belangrijke mate deel uit van het onderzoek. In internationale publicaties is Engels de meest voorkomende taal. Andere veel voorkomende talen zijn Duits, Frans, Spaans en Italiaans publications. Publicatie in andere talen is van belang bij voorkomende specialisaties.
  • Review processen zijn van belang bij nationale en internationale publicaties, vaak in de vorm van redactionele review maar ook door middel van peer review. Dit geldt voor artikelen in tijdschriften, voor bijdragen in bundels en voor boeken.

 

Processen en strategieën

  • Communicatie met professionals en vooral een breed geïnteresseerd publiek is van groot belang. Dit vindt plaats in de vorm van hybride (boek) publicaties, en deelname aan publieke debatten, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media en blogs.
  • De meest voorkomende publicatie vorm voor auteurs is “single authored publication”. Dit geldt in het bijzonder voor boeken (monografieën), die een grotere productietijd vergen.

 

Domein specifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie.

Hybride boeken, deelname aan publieke debatten en blogs, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media.

 

Toepasbaarheid van indicatoren voor producten.

Het panel van NICA heeft diverse publicatiekanalen voor tijdschrift en boek publicaties geautoriseerd. Vanwege het inherente interdisciplinaire karakter van het domein is daarbij geen onderscheid  gemaakt naar doelgroepen. Indicatoren die geautoriseerd zijn door andere panels zijn mede relevant voor dit domein, vanwege het multidisciplinaire karakter er van. Naar de lijsten

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning.

Bibliometrische indicatoren zoals citatieanalyses zijn niet bruikbaar, ook niet als deze gebaseerd zijn op Google Scholar, omdat veel publicatiekanalen niet worden geïndexeerd en de referentiepraktijken te divers zijn.