EN NL

Profielen

Domeinprofielen zijn bedoeld ter ondersteuning bij het schrijven van het narratief van de zelfevaluatie, zowel ter onderbouwing van de overeenkomst met wat gebruikelijk is in het domein, als ter onderbouwing van bijzondere contrasten.

 

De onderzoeksculturen van de uiteenlopende domeinen van geesteswetenschappelijk onderzoek zijn in sommige opzichten zeer divers, maar tonen ook grote mate van overeenkomst door het sterk inter- en multidisciplinaire karakter van veel domeinen.

 

In bijgaande pagina's is voor elk domein beknopt de onderzoekscultuur beschreven, aan de hand van informatie van de domeinpanels, van jaarverslagen en andere relevante documenten van de onderzoeksscholen.

 

Ook is dankbaar gebruik gemaakt van het onderzoek van NWO naar de publicatieculturen in de geesteswetenschappen dat in december 2016 is verschenen.

 

Domein

Is er sprake van specialisatie of juist van een multidisciplinair domein?

Welke school is actief?

En zijn er verbanden met andere domeinen in de geesteswetenschappen?

 

Publieken

Welke publieken zijn relevant in dit domein, als collega onderzoeker, maar ook als professional, beleidsmaker of maatschappelijk geinteresseerde gebruiker?

Zijn die publieken internationaal of nationaal?

 

Produkten en communicatie

Wat zijn kenmerkende producten zoals boeken, artikelen of anderszins?

Is er verschil in de benodigde inspanning voor dergelijke producten?

In welke talen wordt er gepubliceerd?

Hoe belangrijk is het publiceren in het Nederlands?

Welke review processen zijn relevant?

 

Processen en strategieën

Voor wie wordt er geproduceerd en welke gevolgen heeft dat voor inspanningen voor de productie er van?

Is er sprake van "single authored" publicaties of juist van co-auteurschap?

 

Domein specifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie.

Wat zijn de kenmerkende uitkomsten van onderzoek die specifiek relevant zijn in dit domein.

 

Toepasbaarheid van indicatoren voor producten.

Zijn de QRiH indicatoren van andere panels relevant voor dit domein?

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning.

Zijn bibliometrische indicatoren zoals citatieanalyses bruikbaar?