EN NL

Uitgangspunten QRiH

Uitgangspunt van QRiH is, recht te doen aan het eigen karakter en de grote diversiteit van het onderzoek in de geesteswetenschappen onder meer door:

  • Het betrekken van onderzoekers bij het formuleren van criteria van kwaliteit en relevantie door domeinpanels;
  • Ruimte voor beoordelingsinstrumenten voor uiteenlopende vormen van onderzoeksuitkomsten zoals boeken en bundels, catalogi, audiovisuele producten, tentoonstellingen, etc; deze verscheidenheid wordt zichtbaar in de uitwerking van de indicatoren zoals genoemd in de SEP tabel D1,
  • Aandacht voor de samenhang tussen wetenschappelijke en maatschappelijke kwaliteit en relevantie, door de mogelijkheid om zelfevaluatierapporten op te stellen in narratieve vorm, en ook hybride uitkomsten van onderzoek te benoemen.

Meer informatie: Achtergrond en ontwikkeling van QRiH
 

QRiH biedt informatie en hulpmiddelen: