EN NL

FAQs (vaak gestelde vragen)

Wat zijn Geautoriseerde en Beredeneerde Indicatoren?

Geautoriseerde indicatoren zijn instrumenten die zijn gevalideerd door het Landelijk Autorisatie Panel op voordracht van de Domeinpanels, zoals dat geval is bij lijsten van de belangrijkste tijdschriften en uitgeverijen in een bepaald vakgebied. Bij beredeneerde indicatoren gaat het om een argumentatie op theoretisch-empirische gronden (robuuste data) om de kwaliteit en relevantie te kunnen toetsen, zoals bijzondere publicaties, publicaties in andere talen, tentoonstellingen, samenwerking met maatschappelijke partners enz. Deze argumentatie zal door de eenheid zelf moeten worden opgesteld.

 

(de lijst met vragen wordt verder aangevuld)