EN NL

Over QRiH

QRiH is een instrumentarium voor de beoordeling van kwaliteit en relevantie van onderzoek in de geesteswetenschappen, ontworpen in opdracht van het Samenwerkingsverband van de landelijke koepelorganisaties DLG, DGO en DWB, en de KNAW.

 

De zeggenschap over het instrument QRiH ligt bij het Landelijk Autorisatiepanel, op 20 juni 2017 ingesteld bij gemeenschappelijk besluit van het Samenwerkingsverband.  

 

QRiH is vervaardigd door de projectgroep Kwaliteitsindicatoren in de Geesteswetenschappen (KIG), in opdracht van genoemde samenwerkende faculteiten en gefinancierd vanuit Duurzame Geesteswetenschappen (2013-2017).

 

De Wetenschappelijke Adviescommissie KIG bestond uit prof. dr Remieg Aerts (RU, UvA), em. prof. dr Geert Booij (Leiden), prof. dr Martha Frederiks (UU, 2014-2015), prof. dr Mary Kemperink (RUG), prof. dr Anthonie Meijers,  prof. dr Frank van Vree, voorzitter (UvA, NIOD).

 

QRiH is voorbereid en ontworpen door de stuurgroep KIG, bestaande uit dr Ad Prins (onderzoek, productie & redactie), dr Jack Spaapen (KNAW, onderzoek en redactie), prof. dr Frank van Vree (UvA/NIOD, voorzitter, onderzoek en eindredactie), dr Thed van Leeuwen (CWTS, onderzoek en redactie), dr David Duindam (UvA, secretaris) en drs. Martin Boekhout (BBMRI, assistent  onderzoeker). In 2013/2014 trad drs. Hotze Mulder (UvA) op als projectsecretaris.