EN NL

Productieprofiel instituten

De lijsten van tijdschriften en uitgeverijen zijn ook bruikbaar om het productieprofiel van een instituut of onderzoekseenheid te beschrijven, als ondersteuning van het narratief. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de onderverdeling van de tijdschrift-lijsten naar de doelgroepen Subdomein, Domein, Multidisciplinair en Hybride. Artikelen uit de feitelijk gerealiseerde output van de onderzoekseenheid kunnen naar doelgroep worden geclassificeerd. Vanzelfsprekend is dat alleen mogelijk voor artikelen die verschenen zijn in de door de panels geselecteerde tijdschriften.

 

Als voorbeelden geven we de profielen van onderzoekers van de faculteiten Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en van de UvA, die lid zijn van de onderzoeksscholen Huizinga, Kunstgeschiedenis, NOSTER, LOT en NICA en van onderzoekers van een selectie van vijf van de onderzoekseenheden van het ICOG van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze verschillen zijn niet normatief te duiden, maar geven een indicatie van de specifieke onderzoekscultuur van de desbetreffende onderzoeksgroep. (Tekst loopt door na twee figuren)

 

Profielen Leiden

 

Profielen UvA

 

Een vergelijking van de productieprofielen van onderzoekers van de school voor Taalkunde (Linguistics) van Leiden en UvA laat zien dat beide groepen onderzoekers veel meer dan hun collegas van andere scholen een specialistisch profiel hebben, en dat zij onderling verschillen doordat de onderzoekers van de UvA weer meer specialistisch publiceren dan hun collega Taalwetenschap uit Leiden. Bij Cultuur Studies zijn er ook verschillen te zien: Leidse onderzoekers zijn hier meer multi- of interdisciplinair georienteerd dan de Amsterdamse onderzoekers.

 

 

Profielen ICOG