EN NL

Format voor Zelfevaluaties

De QRiH handleiding geeft een structuur voor het zelfevaluatierapport dat uitnodigt om de belangrijkste kenmerken van het onderzoek in narratieve vorm uit te werken. Deze structuur is verder uitgewerkt in het Format voor zelfevaluatierapporten in de geesteswetenschappen (PDF) en is bruikbaar voor zelfevaluaties op diverse aggregatie niveaus (zoals programma's en instituten), en ook voor case studies. (Format in Word)

 

Zie ook de voorbeelden van zelfevaluatierapporten volgens dit format